Sakrament Chorych

Sakramentu chorych udziela się:

• z racji poważnej choroby

• osobom w podeszłym wieku

• w niebezpieczeństwie zagrożenia życia

• chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to.Wiele osób w parafii nie może z powodu stanu zdrowia dotrzeć do naszego kościoła. Są oni jednak cały czas bardzo ważną częścią naszej parafii. Są skarbem naszej parafii. Parafia potrzebuje Chorych! Bez Ich cichej modlitwy i cierpliwego znoszenia choroby, bólu, cierpienia, nieraz i samotności parafia nie mogłaby wiele zrobić.


Terminy

• Comiesięczna wizyta księdza z sakramentami świętymi u chorych- zgłoszenie w biurze parafialnym.

Osoby chore odwiedzamy z sakramentami w każdy pierwszy piątek miesiące (od godz. 9:00; ks. Proboszcz; część parafii od torów po stronie kościoła) i pierwszą sobotę miesiące (od godz. 9:00; ks. Wikariusz; część parafii za torami, Jasin, Kruszewnia)

• W nagłych przypadkach o każdej porze dnia i nocy, po zgłoszeniu osobistym w parafii.


Wasza obecność, cicha, ale bardziej wymowna od wielu słów, 

wasza modlitwa, codzienne ofiarowanie swych cierpień w jedności z tymi, 

które Jezus ukrzyżowany poniósł za zbawienie świata, cierpliwa 

i nawet radosna akceptacja własnej sytuacji są duchowymi zasobami, 

bogactwem każdej wspólnoty chrześcijańskiej. 

Nie wstydźcie się być cennym skarbem Kościoła!

Papież Franciszek do chorych, 9 listopada 2013 r.

 

Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: