Księża
 
Proboszczowie

Ks.Stanisław Wojtaszek  1974 – 1983
Ks.Zdzisław Łuniewicz  1983 – 2004 (+2009)
Ks. Janusz Molewski  2004 - 2015
Ks. Grzegorz Gałkowski 2015 - 2016
Ks. Szymon Likowski 2016 -


Wikariusze

Ks. Grzegorz Balcerek 1979 – 1983
Ks. Grzegorz Buczkowski 1983 -1986 (+)
Ks. Jan Stachowiak 1986 – 1997
Ks.Tadeusz Jaskuła   1994 -1996
Ks. Konrad Jędrzejczak 1997 – 2002
Ks. Piotr Kłosowski 1997 – 1998
Ks. Jan Ciesiółka 2002 – 2004
Ks. Rafał Rybacki 2004 - 2005
Ks. Jarosław Czyżewski 2014 - 2016

Do pomocy duszpasterskiej

Ks. dr Marian Antoniewicz 2005 - 2014
Ks. dr Artur Filipiak 2016 - 

Księża pochodzący z parafii

Ks. Wiesław Wittig – rok święceń 1987
Ks. Oscar Nejman - rok swięceń 2016
O. Bonawentura Michał Wierzejewski OFM - rok święceń 2016
 
Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: