Jesteś w: Misja Świętej Rodziny » Słowo zachęty


Rok Duszpasterski, który niedawno zakończyliśmy, przeżywaliśmy  pod hasłem „Kościół naszym domem”. Kościół nigdy nie stanie się domem, dopóki nasz dom nie stanie się Domowym Kościołem. W zrozumieniu tej prawdy ma nam pomóc nawiedzanie naszych domów przez św. Rodzinę w ikonie.
Ikona przedstawia Świętą Rodzinę – Kościół Domowy. Ukazuje Komunię (zjednoczenie) świętych Osób - Jezusa, Maryi i Józefa. Równocześnie jest ona odbiciem życia i symbolem jedności i miłości małżeństw i rodzin wpatrujących się, podążających za wzorem Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Zwróćmy uwagę na św. Józefa przygarniającego Maryję. Podanymi sobie rękoma oboje trzymają i obejmują Chrystusa. Chrystus lewą rękę łączy z ich rękoma, zaś prawa, podniesiona do błogosławieństwa wskazuje na Maryję. Te trzy złączone dłonie wyrażają jedność Chrystusa z parą małżeńską złączoną sakramentalnym węzłem jedności i miłości małżeńskiej, ale również i to, że każde z nich z osobna i oboje razem powinni się trzymać Chrystusa. Małżonkowie obejmują Chrystusa. On jest miedzy nimi, z nimi i w nich. On nieustannie uświadamia małżonkom o trwającym dozgonnie sakramentalnym przymierzu chrześcijańskich małżonków. Uwagę naszą zwraca serdeczność i troskliwość z jaką św. Józef obejmuje swoją Małżonkę. Przypomina nam zalecenie św. Pawła: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 4,25).
Ikona ta jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła, której uosobieniem ma być każde małżeństwo. „Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza miedzy Mną z ziemią” (Rdz 9,13) mówi Bóg. W ikonografii łuk często oznacza obecność Bożą – Przymierze Boga z ludźmi. Łuk łączący i jednoczący Maryję i Józefa, czyli Świętą Rodzinę, mówi nam o Bożym przymierzu z rodziną. Już bowiem w Starym Testamencie czytamy: „…bo małżonkiem Twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Jahwe. I jakby do porzuconej żony twojej młodości mówi Twój Bóg: na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę” (Iz 44, 4 – 10). Nasza Ikona mówi: „Bóg jest Miłością… jeżeli miłujemy się wzajemnie Bóg trwa w nas’’… (1 J 4,7-8). O takiej wymowie świadczy fakt, że środek koła, którego fragmentem jest ten łuk, znajduje się w miejscu zetknięcia, przytulenia się Maryi i Józefa. Żółty i złoty kolor wiążą się ze światłością. Złocisty łuk wyraża światło Boże, jakim się kierowali w swoim życiu Maryja z Józefem i jakim chrześcijańscy małżonkowie i rodziny nieustannie pragną się kierować. Żółty kolor nad łukiem jest znakiem światła, którym my wszyscy jako uczniowie Chrystusa mamy się kierować. „Wy jesteście światłem świata. Nie zapala się też światła i nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – mówi Chrystus (Mt 5,14-16) 
Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: