Jesteś w: Misja Świętej Rodziny » Propozycja medytacji nad ikoną - rozważanie
 

Przez chwile w milczeniu wpatrujemy się w Ikonę Świętej Rodziny. Emanuje z niej wielka tkliwość i delikatność. Spójrzmy na gest ręki Józefa: opiera ją na ramieniu Maryi. Maryja skłania swą głowę ku twarzy Józefa. Ogromna zażyłość, wzajemne zaufanie, wzajemna miłość…
Z ich twarzy można wyczytać wzajemny szacunek dla siebie, szacunek dla misji, którą Bóg im zlecił…
Chwila medytacyjnej ciszy

Każdemu z nas Bóg powierza specjalną misje, każdego powołuje do określonego zadania.
Chwila medytacyjnej ciszy

Może niepokoi nas cień smutku odbijający się na twarzy Józefa i Maryi, ale przypatrzmy się dokładniej. Ikona wyraża raczej pewne misterium czyli tajemnicę: misterium tej Pary Małżeńskiej.

Chwila medytacyjnej ciszy

Każde małżeństwo jest misterium. Każdy z małżonków stanowi pewną tajemnicę dla drugiego. Niebezpiecznie byłoby sądzić, że zna się dokładnie swojego współmałżonka, że już nic nowego w nim się nie odkryje. Panie, ucz nas codziennie poznawać siebie nawzajem coraz lepiej, coraz głębiej...
Chwila medytacyjnej ciszy

Niewiele wiemy o szczegółach z życia Maryi i Józefa; tylko kilka zdań o ich zaręczynach… o narodzinach Jezusa… o ucieczce do Egiptu… o znalezieniu w świątyni. Potem długa cisza o życiu ukrytym w Nazarecie…
Chwila medytacyjnej ciszy

Maryja i Józef nie patrzą na siebie, patrzą przed siebie, w dal. Dają natomiast odpowiedź na pytanie: dlaczego Bóg ich złączył? Oni pokazują nam i przekazują swoje Dziecko. Przekazują je razem, ofiarują je wspólnie. To dziecko jest prawdziwym dzieckiem i jednocześnie jest Bogiem. Te dwie rzeczywistości są tu wyraźnie ukazane. Jezus opiera się na rodzicach, potrzebuje ich, ale jednocześnie rozpoczyna już wypełnianie swojej misji: wyciąga rękę ku światu.
Chwila medytacyjnej ciszy

Nasze dzieci też nas potrzebują: potrzebują kochającej się i zjednoczonej rodziny, w której zawsze mogłyby znaleźć oparcie. Takie jest ich pragnienie choć czasami tego nie rozumieją i nie okazują. Każde z nich ma też swoją misje do spełnienia. I nie powinniśmy im w tym przeszkadzać. Często nie rozumiemy naszych dzieci, nie wiemy ku czemu zmierzają. Mimo tego nie zatrzymujmy ich.
Maryjo, Matko najlepsza, naucz nas cierpliwości, naucz nas przyjmować dzieci i ofiarować je, nawet gdy tego nie rozumiemy… Naucz nas pomagać naszym dzieciom, aby stawały się sobą według planów Boga, a nie naszych zmysłów… Naucz nas odkrywać i dostosować się do tego, czego Pan od nich oczekuje…
Chwila medytacyjnej ciszy

Spójrzmy teraz na trzy dłonie: Jezusa, Maryi i Józefa. Jedna wyciąga się ku drugiej: przyciąga je miłość. Dłonie zbliżają się do siebie, ale się nie dotykają, nie łączą…
Chwila medytacyjnej ciszy

Codziennie zbliżamy się ku miłości, ale nigdy jej w pełni nie osiągniemy. Miłość ludzka nie może mieć i nie ma kresu.  Ona stale jest w rozwoju, dojrzewa. Miłość rozwija się, dąży do pełni, wzrasta. Nawet wśród małżonków najbardziej ze sobą zjednoczonych (o których można powiedzieć „tu króluje miłość”) wraz z upływem czasu miłość dojrzewa, pogłębia się, dąży do pełni. Doświadczamy też w swoim życiu kruchości i słabości naszej miłości. Jest ona jak gest nieśmiało zbliżających się do siebie dłoni. Czasem wydawać się może, że miłość umarła w nas. Takie chwile przeżywają także małżonkowie kochający się: chwile, w których i oni z przerażeniem stwierdzają, że ich miłość zaczyna gasnąć. Miłość rzeczywiście może przygasnąć, ale także ma moc na nowo się rozpalić, jak ognisko. Może stać się wtedy jeszcze piękniejsza i głębsza niż było wcześniej.
Chwila medytacyjnej ciszy

Popatrzmy jeszcze na ikonę, na trzecią dłoń, na dłoń małego Jezusa. On jest tu obecny, tak jak obecny jest w każdej chrześcijańskiej miłości: jest w jej centrum, włącza się w tę miłość. Ta dłoń ochrania i błogosławi. Jakby mówiła nam: nie lękajcie się, jestem z wami, cokolwiek by się wydarzyło. Dłoń Jezusa spoczywa na złożonych dłoniach małżonków, rodziców: Chroni je, ale równocześnie potrzebuje ich ciepła.
Chwila medytacyjnej ciszy

Parze małżeńskiej zaleca Chrystus misje stawania się znakiem Jego miłości, znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Kochające się małżeństwo jest „Ikona”, obrazem miłości Boga. Żadna ikona, żaden obraz nie potrafi objawić nam Boga, takiego jakim On jest. Słowo Boże uczy nas: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży  stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Dążąc do coraz głębszej, intensywniejszej wzajemnej miłości, małżonkowie wypełniają zleconą im misje. Zostali złączeni i pobłogosławieni, aby żyć miłością. Nie bójmy się kochać więcej, nie bójmy się stwierdzenia: „Kochamy się jeszcze za mało”, nasza miłość ma wtedy szanse wzrostu.
Chwila medytacyjnej ciszy

Widzimy że Jezus ma na sobie szelki. Nosili je w tamtych czasach jedynie słudzy.
„On istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7)
Postawę służebną powinien przyjąć każdy ze współmałżonków. Oni to mają służyć sobie nawzajem, a razem mają służyć swym dzieciom, które Pan im powierzył.
Chwila medytacyjnej ciszy

Ikona emanuje głęboką pokorą. Maryja i Józef pozostają w cieniu Jezusa, ich dziecka. On jest przed nimi, jest pierwszy, a jednak żadne z nich nie uważa siebie za kogoś ważniejszego. Odnosimy wrażenie, że każda z osób z ogromnym szacunkiem darzy drugą osobę. Józef jest wyższy wzrostem, ale to nie znaczy że jest ważniejszy. Ma na sobie ubranie koloru ziemi. Takie nosili wówczas słudzy. Płaszcz Maryi ma kolor królewskiej purpury. A to dlatego, ze Bóg powierzył Jej ważną misję, jedyną w swoim rodzaju. Wydawać by sie mogło, że to Ona jest ważniejsza od Józefa… Nie… Ona – bardzo pokorna – jest po prostu przy nim.
Chwila medytacyjnej ciszy

Każdy ze współmałżonków powinien traktować drugiego jako godniejszego od siebie. Pokora czyni możliwym przebaczenia i przeproszenia. A to jest miłość!  Przebaczając czynimy to w taki sposób, by osoba, której przebaczamy nie czuła się poniżona lecz podniesiona na duchu, a my byśmy umocnili się w miłości.„Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy, tym którzy zawinili przeciwko nam…”
Chwila medytacyjnej ciszy

Na płaszczu Maryi widać trzy gwiazdy. Są one symbolem obecności w Niej pełni Bożej Łaski i niepokalanego poczęcia. Maryja była dziewicą przed w czasie i po urodzeniu Jezusa.
Chwila medytacyjnej ciszy

Każde małżeństwo winno zachowywać i chronić swą czystość małżeńską. Współmałżonek nie jest rzeczą, przedmiotem, które można wziąć lub odrzucić w zależności od namiętności i działania popędu. Mój współmałżonek – podobnie jak i ja – jest stworzony na obraz Boga. I to Bóg powierzył mi go jako najdroższy dar, który mam otaczać miłością, czcią i szacunkiem. Współżycie małżeńskie jest szczególną formą duchowego i fizycznego zjednoczenia nieustannie pogłębiającej się jedności życia i miłości chrześcijańskich małżonków. Spójrzmy na linię otaczającą trzy postacie. Przybiera ona kształt jaja, które jest znakiem płodności.
Chwila medytacyjnej ciszy

Wspólnota małżeńska jest najmniejszą wspólnotą Kościoła. Najmniejszą ze wszystkich, ale i najważniejszą. Jest sakramentalną wspólnotą życia i miłości. W niej rodzi się i z niej pochodzi każde ludzkie życie. W niej Bóg kontynuuje swoje dzieło stwórcze, przy udziale małżonków Bóg stwarza nowe życie na swój obraz i podobieństwo.
Chwila medytacyjnej ciszy

W symbolice ikon jajo przywołuje także pamięć zmartwychwstania, które jest znakiem początku nowego życia.
Chwila medytacyjnej ciszy

Im bardziej małżonkowie jednoczą się w modlitwie, stałym dialogu, im bardziej trwają sercem przy sercu, tym bardziej ich życie staje się tryskającym źródłem miłości promieniującym na całe otoczenie.
Chwila medytacyjnej ciszy

To co teraz rozważaliśmy wnieśmy do naszego małżeństwa i do naszej rodziny.

Panie, przyjdź nam z pomocą

Święta Rodzino z Nazaretu, czuwaj nad naszą Rodziną
Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: