Jesteś w: Akcja Katolicka » Akcja Katolicka

Historia Akcji Katolickiej :

W Polsce AK została powołana aktem erekcyjnym kardynała  Augusta Hlonda w 1930 roku  z Naczelnym Instytutem Akcji Katolickiej z siedzibą

w Poznaniu  i działała do końca II wojny światowej. Po roku 1945, ze względu na uwarunkowania społeczno-polityczne jej działalność nie została wznowiona. W roku 1993 Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty biskupów polskich „ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Koscioła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę    reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia w Polsce zaczęły powstawać w rok po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  Na mocy  decyzji Konferencji Episkopatu Polski Akcja Katolicka wznowiła swoją działalność. W całej Polsce zaczęły powstawać diecezjalne i parafialne oddziały Akcji Katolickiej działające pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski. AK jest stowarzyszeniem katolików świeckich

o określonej statutowo strukturze organizacyjnej. Podstawową jednostką są  Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Parafialny oddział akcji katolickiej we współpracy z księdzem proboszczem realizuje zadania wśród lokalnej społeczności.

Celem Akcji Katolickiej  jest dbanie o formację duchową i kościelną członków oraz organizowanie społecznego życia parafialnego.Patronem AK w Polsce jest św.Wojciech, a w diecezji poznańskiej bł. Edmund Bojanowski. Świętem AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.


POAK przy parafii MBWW w Swarzędzu

Asystentem kościelnym jest ks. Proboszcz Szymon Likowski

Prezesem AK Zofia Fiedler

Oddział liczy 15 członków

Podlega pod DIAK  Poznański, w strukturach którego funkcję Asystenta pełni ks. Roman Dworacki, a funkcję prezesa Pani Bogumiła Kania-Łącka. Metropolita Poznański J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki otacza Akcję Katolicką szczególną opieką. 

Działalność

- comiesięczne spotkania formacyjne, realizowane

w oparciu o materiały formacyjne „Nowe Życie w Chrystusie”

- uczestnictwo i współorganizacja życia parafii

- czynny udział w posiedzeniach DIAK, rekolekcjach, dniach skupienia –  służących pogłębieniu naszej wiary oraz  uczestnictwo w ogólnopolskich pielgrzymkach /Jasna Góra/

- aktywne uczestnictwo w Poznańskim Forum Duszpasterskim – sesja naukowa wprowadzająca w tematykę nowego roku duszpasterskiego.

- udział w uroczystościach patronów AK oraz Święcie Chrystusa Króla

- udział w „Debatach Społecznych” i „Marszu dla Życia”

- pomoc w organizacji „Przeglądu Pieśni i Poezji Patriotycznych”

Spotkania odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca po mszy św. wieczornej, około godz. 18:40

Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: