Wyszukiwarka grobów
W tej sekcji można zlokalizować grób na cmentarzu w naszej parafii.

Wprowadź nazwisko lub imię a następnie kliknij "Wyszukaj"

Nazwisko Imię
 


 
Aktualizacja: 6. 03.2012
 
Pierwsze czytanie:Wj 22, 20-26 Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
Psalm responsoryjny:Ps 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab (R.: 2)
Drugie czytanie:1 Tes 1, 5c-10 Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Śpiew przed Ewangelią:J 14, 23
Ewangelia:Mt 22, 34-40 Największe przykazanie
Niedziele
7.30, 9.30 (z udziałem młodzieży), 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30, 18.00
W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00
Święta
7.30, 9.00, 18.00
Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00

Wpisz swój adres e-mail jeśli chcesz otrzymywać wiadomości z życia parafii:
Adres e-mail: